Vi gör BIM enkelt för dig

BIM ska inte handla om teknik och krångliga termer, utan om att du (och alla
andra i projektet) får tillgång till rätt information i rätt tid

Varför pst?

NYFIKENHET
Vi står för kontinuerligutveckling, både av oss själva och våra kunder

ENKELHET
Vårt mål är att BIM ska kännas enkelt för dig

DRIVKRAFT
Vi vill hjälpa hela branschen att utvecklas

Tjänster – Specifikt och genomförbart

BIM-SAMORDNING – Vi skapar överblick och förståelse för slutprodukten

För er som vill se till att produktionen störs så lite som möjligt genom att lösa problemen redan i projekteringen

Innehåll:

 • Justering av CAD/BIM-manual
 • Sammanställning av samordningsmodell
 • Kollisionskontroll
 • Ledning av samordningsmöte

För er som vill effektivisera kommunikation och informationsöverföring mellan flera parter och skeden i projektet.

Vi har erfarenhet från ett flertal vitt skilda projekttyper och hundratals projekt, vilket gör att vi väldigt tidigt kan identifiera saker som kan bli potentiella problem i framtiden. Vi vet vad som är lätt att förbise, och vår erfarenhet gör att vi kan ställa kontrollfrågor kring till exempel undertakshöjder, bjälklagsförstärkningar, upphandlingsform KP, et cetera.

Innehåll:

 • Framtagning av BIM-manual +
 • Sammanställning av samordningsmodell +
 • Kollisionskontroll +
 • Ledning av samordningsmöte +
 • Granskning av information i modellerna (inkl rapport) +
 • Kontroll av leveranser för olika ändamål (exv 4D-simulering eller kalkyl)

För er som vill säkerställa att stora delentreprenader fungerar som en del av helheten, utan nödlösningar i produktionen

Innehåll:

 • Sammanställning av samordningsmodell
 • Kollisionskontroll
 • Ledning av beredningsmöte
VERKSAMHETSUTVECKLING – Vi ändrar fokus från teknik till nytta

Strategicoaching ger er stöd i er verksamhetsutveckling för att utveckla befintliga eller nya tjänster som drar största möjliga nytta av BIM som arbetssätt. Vi hjälper er att göra ett aktivt och informerat vägval som passar just ert företag med de tillämpningar av BIM som ger störst mervärde i er verksamhet.

Strategicoaching utgår ifrån två heldags-workshops med er ledningsgrupp (och eventuellt valda delar av er organisation), med några veckors mellanrum. Den första workshopen (WS1) behandlar ert nuläge, och den andra (WS2) er framtid och vägen dit. Därefter följer sessioner med utsedda personer i verksamheten för att konkretisera och sätta igång era framtidssteg från WS2.

Vill ni ha ett skräddarsytt upplägg? Kanske kombinera utbildning med verksamhetsutveckling?

Kontakta Camilla, så hjälper hon er: camilla@pstbygg.se

EXPERTHJÄLP – Vi förstärker er organisation vid behov

Då ni redan har en upphandlad projekteringsorganisation med BIM-samordnare, men ni vill säkerställa att leveransen som ni får är enligt önskemål

Innehåll:

 • Enligt överenskommelse

Detta är en förstärkning av er beställarorganisation.

Då ni ska handla upp en projekteringsorganisation (antingen vid ramavtal eller enstaka projekt) och vill säkerställa att intervjuade parter har tillräcklig kunskap kring BIM och modeller för att möta era krav och önskemål.

Innehåll:

 • Enligt överenskommelse

Detta är en förstärkning av er beställarorganisation.

 

Möjlighet att ställa alla era frågor kring BIM, att diskutera idéer som ni har för utveckling av tjänster, och att få feedback på utvecklingsinitiativ

Innehåll:

 • Enligt överenskommelse

Detta är en förstärkning av er organisation.

Abonnera på ”frågestund” för era juniora BIM-samordnare/-ansvariga. Vi sitter på plats hos er enligt överenskommet schema.

Innehåll:

 • Enligt överenskommelse

Detta är en förstärkning av er organisation.

UTBILDNINGAR OCH FÖREDRAG – Vi eliminerar frågetecken

För er som är nyfikna på vad man kan använda BIM till och vilka förutsättningar som är önskvärda för en lyckad implementering. Läs mer

Om kursen

Hur används BIM idag är en föredragsbaserad kurs som breddar ert perspektiv på vad BIM är, och framförallt – vad BIM kan användas till.

Kursen är baserad på 13 års arbete med BIM och samordning av 100-tals projekt och är en sammanställning av praktiska erfarenheter, data ur rapporter och samtal med andra initierade branschkollegor. Kursen visar både de vanligaste användningarna och de lite mer ovanliga som inte omtalas så mycket. Fokus i kursen ligger på vår nutid – det som är möjligt att uppnå idag, med dagens teknik, regelverk och arbetsprocesser.

Ur innehållet
 • Vad är BIM?
 • Exempel på användningsområden av modeller och/eller data ur modellerna, inom den typ av projekt som ert företag specialiserar sig på (bostäder, kommersiella fastigheter, anläggning, processindustri, etc..)
 • Vilka typer av krav kan man ställa vid upphandling av projektörer och/eller entreprenörer?
 • När kan man använda sig av BIM i de olika skedena av projektets/byggnadsverkets livslängd?
Vad lär du dig?

Du lär dig bland annat:

 • Vad BIM är, kan vara och INTE är
 • Hur BIM används idag, vad som är vanligt respektive ovanligt
Vem bör gå kursen?

Byggherrar/beställarorganisationer som vill veta vad som är möjligt, entreprenörer som vill jobba smartare, projektörer som vill se över sitt erbjudande, och alla andra som är nyfikna på BIM och vad som är möjligt idag.

Vad behöver du kunna innan du går kursen?

Inga förkunskaper krävs. (Du behöver inte kunna något om teknik, programvaror, projektledning, byggande eller ens ha hört talas om BIM.)

Övrig information

Kursen är med fördel anpassad specifikt för ert företag, med den typen av projekt/byggnadsverk som ni till största del hanterar och med fokus på de användningar som är intressanta för er. Företagsanpassning ingår i kursavgiften. Eventuell lokalhyra för externa lokaler ingår inte.
PST är Stockholms-baserat, men vi reser gärna inom Norden.

 

Pris 50 000 kr, obegränsat antal deltagare

 

Kontakt Camilla Lindskog camilla@pstbygg.se

Intresseanmälan

 

För er som idag får Navisworks-modeller i era projekt och vill lära er hantera dem bättre och att kunna använda Navisworks-modellerna som hjälpmedel i er projektering. Läs mer

Om kursen

Navisworks för projektörer är den perfekta kursen för dig som inte jobbar som samordnare, men stöter på samordningsmodeller och/eller levererar modeller för samordning i dina projekt.

Kursen är baserad på 13 års arbete med BIM och samordning av 100-tals projekt och är en sammanställning av svaren på de vanligaste frågorna kring hantering av samordningsmodeller från projektörer, projektledare och projekteringsledare, men också svaren på de frågor som borde ställas oftare – om hur en bättre leverans kan göras, och hur ni kan dra nytta av samordningsmodellen i ert arbete (oavsett kvaliteten på samordningen(!)).

Ur innehållet
 • Navigering
 • Sektionering
 • Granskningsvyer
 • Navisworks och projekteringsverktyg
 • Egenkontroll
 • Modell på site/iPad (BIM 360 Glue)
Vad lär du dig?

Du lär dig bland annat att:

 • hantera en färdig samordningsmodell för att titta på/undersöka sparade problem från möten/samordningar,
 • att själv skapa och skicka underlag till samordnaren
 • göra effektiva egenkontroller
 • använda samordningsmodellen som ett aktivt projekteringsunderlag
 • använda samordningsmodellerna ute på byggarbetsplatsen, exv vid granskning av montage, jämförelse av verklighet och relationshandling vid ombyggnadsprojekt, besiktning, etc
Vem bör gå kursen?

Kursen riktar sig primärt till projektörer som jobbar i 3D och stöter på 3D- eller BIM-samordning i sina projekt.
Även projekteringsledare och projektledare i 3D- eller BIM-projekt kommer att ha nytta av stora delar av kursen.

Vad behöver du kunna innan du går kursen?

Det är en fördel om du är väl bekant med det verktyg du använder för projektering (exv Revit, MagiCAD, ArchiCAD, Tekla, etc)

Övrig information

Kursen hålls med fördel i era lokaler så att du och dina kollegor tillsammans lär sig en gemensam metodik som fungerar i era projekt. Det är en förutsättning att ni har tillgång till minst hälften så många datorer som ni är deltagare för att kurstillfället ska ge så mycket som möjligt.
PST är Stockholms-baserat, men vi reser gärna inom Norden.

 

Pris 25 000 kr, max 8 deltagare

Kontakt Camilla Lindskog camilla@pstbygg.se

Intresseanmälan

 

 

Om kursen

Fördjupningskursen Kollisionskontroller i Navisworks är den perfekta kursen för dig som jobbar med Navisworks som samordnare, ska börja jobba som samordnare, eller inte har använt Navisworks som samordningsverktyg tidigare.

Kursen är baserad på 13 års arbete med BIM och samordning av 100-tals projekt och är en genomgång av olika funktioner, samt en sammanställning av tips och trix för att förstå hur Clash Detective fungerar och för att effektivisera arbetet med analys av kollisionsresultaten.

Ur innehållet
 • Genomgång av Clash Detectives olika delar
 • Genomgång/justering av inställningar
  • Rules
  • Select
 • Olika sätt att sätta upp kollisionstester på
 • Göra egna grupperingar/sets
  • Discipliner
  • System
  • Byggdelar
 • Inställning av visningsläge av kollisionsresultat med hjälp av Clash Detective
 • Olika sätt att kommunicera resultatet utanför Clash Detective
Vad lär du dig?

Du lär dig bland annat att:

 • Skapa filter och regler för att få fram relevanta resultat vid olika tillfällen i projekteringsprocessen
 • Kommunicera kollisionsresultat inför, under och efter samordningsmöten
 • Sätta upp kollisionstester på effektivast möjliga sätt och hur arbetssättet anpassas efter projektets förutsättningar
Vem bör gå kursen?

Kursen riktar sig primärt till samordnare som jobbar i Navisworks.
Även samordnare som jobbar i andra programvaror kan ha nytta av stora delar av kursen.

Vad behöver du kunna innan du går kursen?

Det är en fördel om du har jobbat med Navisworks eller något annat samordningsprogram tidigare

Övrig information

Kursen hålls med fördel i era lokaler så att du och dina kollegor tillsammans lär sig en gemensam metodik som fungerar i era projekt. Det är en förutsättning att ni har tillgång till minst hälften så många datorer som ni är deltagare för att kurstillfället ska ge så mycket som möjligt.
PST är Stockholms-baserat, men vi reser gärna inom Norden.

 

Pris: 25 000 kr, max 8 deltagare

 

Kontakt Camilla Lindskog camilla@pstbygg.se

Intresseanmälan

 

 

OM OSS

Konsultverksamhet vid införande av 3D/BIM i projekt och/eller organisationer, samt kursverksamhet. I verksamheten ingår kravställning, metodikutveckling, utbildning och praktiskt arbete kring BIM. Företaget bildades 2010 av Camilla Lindskog.
OM GRUNDAREN
Camilla har jobbat med BIM sedan 2007, och är i grunden utbildad till byggnadsingenjör. Sedan företagets bildande har hon även utbildat sig till projektledare och verksamhetsutvecklare.
Hon har jobbat med projektledning och -koordinering, kalkyler och anbudskoordinering/-support från Malmö i söder till Kiruna i norr med gallerior, vägar, hamnar, gruvor, flerbostadshus, arenor och sjukhus; är en uppskattad föreläsare; och har hjälpt verksamheter att utvecklas.

VÅRT TEAM

CAMILLA LINDSKOG

CAMILLA LINDSKOG

Behöver ni något komplext och svårt förklarat på ett sätt som alla förstår? Har ni stora mängder data (eller idéer) som behöver destilleras ned till hanterbara bitar? Vill ni att BIM ska kännas enkelt? Då är Camilla rätt person!

ERIK LINDSKOG

ERIK LINDSKOG

Erik brinner för att facilitera för andra att göra sina arbeten bättre. Att ställa de rätta (och ibland svåra) frågorna som leder fram till en enad målbild. Tycker ni att BIM handlar om samarbete? Då är Erik rätt person!

KONTAKTA OSS

CL Projektsupporttjänster AB
Stockholm, org.nr 556959-3154

 

Camilla: 0763-06 54 00/ camilla@pstbygg.se

Erik : 0730-73 79 14/ erik@pstbygg.se